משכית תכנון והנדסה

השיטה שעוזרת לך להגדיל רווחים בפרויקטים, חוסכת התמודדות עם ביורוקרטיה וזמן לקבלת האישורים.

חברת משכית תכנון והנדסה

מתמחה בניהול, תכנון אדריכלי וקידום פרוייקטים. תכנון ערים בבניה רווייה, פיתוח עירוני ואזורי, זאת תוך כדי חשיבה אדריכלית ויזמית למיטוב זכויות בניה.

החברה עובדת גם עם גופים ציבוריים וממשלתיים וביצעה בהצלחה פרוייקטים רבים.

 

יוצרת סביבה אורבנית “משנה חיים” באזורים שונים.
החברה עוזרת ללקוחותיה להשלים פרוייקטים תכנוניים בזמן הקצר ביותר, מנטרלת מחוג הלקוחות שלנו בצורה מוחלטת את ההתמודדות עם בירוקרטיה.

בשנים האחרונות המומחים שלנו הובילו בהצלחה עשרות פרוייקטים של עירוב שימושים, שינוי ייעוד הקרקע, תכניות אב ומתאר וזכו בהכרת תודה ובהמלצות רבות מלקוחות מרוצים.

חברתנו עובדת עם צוותי תכנון ופיתוח בין המקצועיים והמנוסים בארץ

זה מאפשר ללקוחותינו ליהנות מאיכות חסרת פשרות, נסיון רב של אנשי המקצוע של החברה והיכרות עמוקה עם התהליכים במוסדות התכנון השונים מאפשרים לקדם תכניות בקלותר בה ולקבל היתרים ואישורים הכי מהר שרק מתאפשר. כל זה בזכות השיטה המהפכנית שפותחה במשכית תכנון והנדסה.

החברה דוגלת בשיטה ייחודית המאפשרת ללקוחותיה לחסוך המון זמן, משאבים וכסף בדרך לקבלת היתרים או אישורים של תכניות. השיטה שבזכותה לקוחות החברה נפטרים מ”תכניות תקועות”, פחד מבירוקרטיה והוצאות מימון מיותרות.

משכית תכנון והנדסה

השיטה שעוזרת לך להגדיל רווחים
בפרוייקטים, חוסכת התמודדות
עם בירוקרטיה, וזמן לקבלת אישורים

מתמחה בניהול, תכנון אדריכלי וקידום פרויקטים.
תכנון ערים,בנייה רוויה, פיתוח עירוני ואזורי.
זאת תוך כדי חשיבה אדריכלית ויזמית למיטוב זכויות בנייה.
החברה עובדת גם עם גופים ציבוריים וממשלתיים וביצעה בהצלחה פרויקטים רבים.

יוצרת סביבה אורבנית “משנה חיים” באזורים ביעודים שונים.
החברה עוזרת ללקוחותיה להשלים פרויקטים תכנוניים בזמן הקצר ביותר,
מנטרלת מחוג הלקוחות שלנו בצורה מוחלטת את ההתמודדות עם ביורוקרטיה.

בשנים אחרונות המומחים שלנו הובילו להצלחה עשרות פרויקטים של עירוב שימושים, שיניי יעוד הקרקע, תכניות אב ומתאר
וזכו בהכרה תודה בהמלצות רבות מלקוחות מרוצים .
חברתנו עובדת עם צוותי תכנון ופיתוח בין המקצועים ומנוסים בארץ.
זה מאפשר ללקוחותינו ליהנות מאיכות חסרת פשרות. נסיון רב של אנשי המקצוע של החברה והיכרות עמוקה עם התהליכים במוסדות
התכנון השונים מאפשרים לקדם תכניות בקלות רבה ולקבל היתרים ואישורים הכי מהר שרק מתאפשר. כל זה בזכות השיטה המהפכנית
שפותחה במשכית תכנון והנדסה.
החברה דוגלת בשיטה ייחודית שחוסכת ללקוחותיה המון זמן, משאבים וכסף בדרך לקבלת היתרים או אישורים של תכניות.
השיטה שבזכותה לקוחות החברה נפטרים מ”תכניות תקועות”, פחת מבירוקרטיה והוצאות מימון מיותרות.

מה מיוחד בשיטה של משכית תכנון והנדסה?

1. ניתוח ותכנון אסטרטגי למציאת הדרך המדויקת ביותר.

ניתוח ואבחנה של הדרך האופטימלית לביצועו של הפרויקט תוך כדי בדיקה של אפשרויות הביצוע
כדי למקסם את אחוזי הבנייה עבור לקוחותינו היזמים או לעשות תכנון אורבני מדויק למוסדות.

מיד עם קבלת הפרויקט נבנה תכנית עבודה הכוללת את כל השלבים מוקצבים בזמן. התכנית
נבדקת על ידי אנשי צוות כדי לבחון היכן ניתן להייל כדי להביא ללקוח את התוצאה הרצויה.

2. בחירת אנשי צוות מתאימים, הרכבת צוותי תכנון

בניית צוות תכנון מתבצעת ע"י מנהל התכנון של החברה. לכל פרוייקט בחברה נבנה צוות מיוחד וייחודי עבורו ויגלול מומחים של החברה ויועצים חיצוניים בעלי נסיון מקצועי באותו מוסד בו מתנהל הפרוייקט.

3. קידום קידום קידום

לכל פרוייקט מתלווה איש קידום שמכיר את הפעילות של המוסד בו מתנהל הפרוייקט בצורה מעמיקה. בעל הבנה של תהליכים בארגון ויחסי אנוש טובים. לרוב יוצא מאותו מוסד.

איש קידום מקדם תכניות בהתמדה רבה, תוך כדי נתינת דיווחים שבועיים למנהל הפרוייקט וללקוח. כך זמני הביצוע של הפרוייקט מתקצרים בצורה משמעותית והתוצאות המתקבלות הרבה יותר טובות מאשר בשיטת העבודה הרגילה והמסורתית.

4. ניהול לפני הכל

מנהל התכנון של הפרוייקט בוחר בקפדנות את כל שלבי התכנון ודואג לביצועם המיטבי. בנוסף לכך, פעם בשבוע מתבצעת שיחת עדכון על ההתקדמות שנעשית במהלך אותה תקופה, המתבססת על עדכונים מכל המחלקות המטפלות. בצורה שכזאת הלקוח איננו מתעסק עם נושא הקידום והבירוקרטיה בכלל ומפנה לעצמו זמן ואנרגיה יקרים לעיסוקים אחרים.

במקרים מסויימים, פעילות חברת משכית תכנון והנדסה יכולה להחליף ללקוח מחלקות שלמות שעוסקות בתכנון (חבילת זהב של משכית תכנון והנדסה) ופותרת את הבעיות של הלקוחות.

מה מיוחד בשיטה של משכית תכנון והנדסה?

1. ניתוח ותכנון אסטרטגי למציאת הדרך המדוייקת

ניתוח והבחנה של הדרך האופטימלית לביצוע הפרוייקט, תוך כדי בדיקת אפשרויות הביצוע, כדי למקסם את אחוזי הבניה עבור לקוחותינו היזמים או לעשות תכנון אורבני מדוייק למוסדות.

מיד עם קבלת הפרוייקט, נבנית תכנית עבודה הכוללת את כל השלבים כשהם מוקצבים בזמן.
התכנית נבדקת על ידי אנשי צוות כדי לבחון היכן ניתן לייעל כדי להביא ללקוח את התוצאה הרצויה.

2. בחירת אנשי צוות מצאימים והרכבת צוותי תכנון

בניית צוות תכנון מתבצעת על ידי מנהל התכנון של החברה. לכל פרוייקט בחברה נבנה צוות ייעודי וייחודי עבורו מכלל המומחים של החברה ויועצים חיצוניים בעלי נסיון מקצועי באותו מוסד שהפרוייקט מתנהל עבורו.

3. קידום קידום קידום

לכל פרוייקט מתלווה איש קידום שמכיר את הפעילות של המוסד בו מתנהל הפרוייקט בצורה מעמיקה, בעל הבנה של תהליכים בארגון ויחסי אנוש טובים, לרוב יוצא אותו מוסד.

איש קידום מקדם תכניות בהתמדה רבה, תוך כדי מתן דיווחים שבועיים למנהל הפרוייקט וללקוח. בצורה שכזאת זמני הביצוע של הפרוייקט מתקצרים בצורה משמעותית והתוצאות שמתקבלות הרבה יותר טובות מאשר בשיטת העבודה הרגילה והמסורתית.

4. ניהול לפני הכל

כל התכניות והמידע על מצב הפרוייקטים מרוכזים בידי מנהל התכנון המוביל את הפרוייקט להצלחה מרגע התחלת העבודה ועד קבלת האישורים.

מנהל התכנון של הפרוייקט בוחן בקפדנות את כל שלבי התכנון ודואג לביצועם המיטבי.
בנוסף לכך, פעם בשבוע מתבצעת שיחת עדכון שבועית על ההתקדמות שנעשתה במהלך אותה תקופה, המתבססת על דיווחים מכל המחלקות המטפלות. בצורה כזאת הלקוח לא מתעסק בנושא הקידום ובירוקרטיה בכלל ומפנה לעצמו זמן ואנרגיה יקרים לעיסוקים אחרים.

במקרים מסויימים, פעילות של משכית תכנון והנדסה יכולה להחליף לחברה מחלקות שלמות העוסקות בתכנון (חבילת הזהב של משכית תכנון והנדסה) וכך לפתור את הבעיות של הלקוחות.

יכולת להחליף מחלקת תכנון בחברות יזמיות

בעלי מקצוע בין האיכותיים בארץ עובדים על התכניות

משיגה אישורים בזמן הכי קצר שאפשר וחוסכת חודשים ואפילו שנים של המתנה

לקוחותינו לא עושים קידום לפרוייקטים שלהם ומקבלים דיווח שבועי על הפרוייקט

עוזרת להגדיל רווחים יזמיים בצורה משמעותית

חוסכת לגמרי את ההתמודדות עם הבירוקרטיה

בכל צוות תכנוני יש יוצא אותו גוף שהפרוייקט מתנהל מולו

מגוון יועצים במשרד אחד: מנהלי תכנון, אדריכלים, מהנדסים, אדריכלי נוף, יועצי תנועה, יועצי סביבה, מודדים ועוד בעלי מקצוע נוספים ומקצועיים בתחומם

כדאי לכם לתת למשכית תכנון והנדסה לטפל לכם בתכניות כי החברה:

יכולת להחליף מחלקת תכנון בחברות יזמיות

בעלי מקצוע בין האיכותיים בארץ עובדים על התכניות

משיגה אישורים בזמן הכי קצר שאפשר וחוסכת חודשים ואפילו שנים של המתנה

לקוחותינו לא עושים קידום של הפרוייקטים שלהם ומקבלים דיווח שבועי רחב על הפרוייקט

עוזרת להגדיל רווחים יזמיים בצורה משמעותית

חוסכת לחלוטין את ההתמודדות עם הבירוקרטיה

בכל צוות תכנוני יש יוצא אותו גוף שהפרוייקט מתנהל מולו

מגוון יועצים במשרד אחד: מנהלי תכנון, אדריכלים, מהנדסים, אדריכלי נוף, יועצי תנועה, יועצי סביבה, מודדים ועוד בעלי מקצוע נוספים מקצוענים בתחומם.

המודל הראשון בארץ שמאפשר ליזם לקבל שירותי תכנון
ברמה הגבוהה ביותר בלי להחזיק מחלקת תכנון בחברה

בשנים  האחרונות  המבנה הארגוני של  החברות בישראל השתנה בצורה  משמעותית. יותר ויותר חברות  במשק מעדיפות
להעסיק  פרילנסרים ועצמאים. השירות טוב יותר, תנאי תשלום גמישים, ביצועים ברמה גבוהה יותר, נפח גדול יותר.
זה ועוד המון יתרונות אחרים גורמים לבעלי חברות להוציא לשוק החופשי עבודות שפעם בוצעו על ידי צוותים של החברה.

אנחנו במשכית תכנון והנדסה מבינים את הצורך הזה ומציעים מודל מהפכני שמאפשר ללקוחותינו לא רק ליהנות משיתופי פעולה עם המתכננים הטובים בארץ, אלא להחליף לגמרי מחלקות תכנון בחברה. לכל לקוח שזקוק לשירותי תכנון ברמה הגבוהה ביותר ולא מעוניין להחזיק צוות תכנוני בחברה, אנחנו נותנים שירותי של מחלקת תכנון.

נבנה צוות מיוחד עם מנהלים, אדריכלים, יועצים שמותאם במיוחד עבור הפעילות של החברה. המחלקה תנהל את כל הפעילות התכנונית של העסק כאילו היא חלק בלתי נפרד ממנו. אנשי המקצוע הכי טובים ומנוסים בארץ ילוו את הפרויקים שלכם ויביאו את התוצאות הרצויות.

זאת הדרך הטובה והמהירה ליזמים להתערבב במהירות, לעבוד עם צוותים מקצועיים ביותר ולא להתעסק בניהול מחלקת תכנונית בחברה.

המודל הראשון בארץ, שמאפשר
ליזם לקבל שירותי תכנון ברמה
הגבוהה ביותר בלי להחזיק מחלקת תכנון בחברה

בשנים האחרונות המבנה הארגוני של החברות בישראל השתנה בצורה משמעותית. יותר ויותר חברות במשק מעדיפות להעסיק פרילנסרים ועצמאים. השירות טוב יותר, תנאי התשלום גמישים, הביצועים ברמה גבוהה יותר, נפח גדול יותר, זה ועוד המון יתרונות אחרים גורמים לבעלי חברות להוציא עבודות שפעם בוצעו ע”י צוותי החברה, לשוק החופשי.

אנחנו במשכית תכנון והנדסה מבינים את הצורך הזה ומציעים מודל מהפכני, שמאפשר ללקוחותיה לא רק ליהנות משיתופי פעולה עם המתכננים הטובים בארץ, אלא גם להחליף לגמרי מחלקות תכנון בחברה.

לכל לקוח הזקוק לשירותי תכנון ברמה הגבוהה ביותר ואיננו מעוניין להחזיק צוות תכנוני בחברה, אנחנו נותנים שירותים של מחלקת תכנון.

נבנה צוות מיוחד עם מנהלים, אדריכלים, יועצים, שמותאם במיוחד לפעילות החברה.
המחלקה תנהל את כל הפעילות התכנונית של העסק כאילו הוא חלק בלתי נפרד ממנו. אנשי מקצוע הכי טובים ומנוסים בארץ ילוו את הפרוייקטים שלכם ויביאו לתוצאות הרצויות.

זאת הדרך הטובה והמהירה ליזמים להתערבב במהירות, לעבוד עם צוותים מקצועיים ביותר ולא להתעסק בניהול מחלקה תכנונית בחברה.

03-3814949  |  משכית תכנון והנדסה 

03-3814949   משכית יזום ופיתוח